چگونه از مواد طراحی گوگل برای طراحی سایت خود استفاده کنیم؟


شما احتمالا راجع به الگوی طراحی سایت در مواد طراحی گوگل نمونه های را دیده اید. این مفهوم خیلی تازه است؛ این مورد یک منبع مهم در گوگل به حساب می آید.


مواد طراحی گوگل بیشتر از یک ایده است؛ این مورد سبب می شود تا طراحان طراحی سایت راجع به طراحی سایت و یا نرم افزاری که انجام می دهند، مجددا توجه نمایند. زمان های بسیاری است که طراحی سایت ها از طراحی هماهنگ با الگوهای مواد طراحی ازGoogle استفاده می نمایند. پس خیلی سودمند است تا راجع به آن حرف بزنیم.

دسته ها :
شنبه بیست و دوم 8 1395
X